Kata Történet & Lista

A ‘kata’ egy mozgásminta amely logikus és célszerű támadó és védekező technikák sorozatát tartalmazza. Minden ‘kata’-ban előre meghatározott mozdulatok vannak, melyeket a karatét tanuló önállóan gyakorolhat, partner nélkül. Ezek a ‘kata’-kat régi mesterek hozták létre sok évnyi kutatás, gyakorlás és valódi küzdelmek tapasztalatai alapján. A karate igazi értelme és szelleme beágyazódott a ‘kata’-ba és csak a ‘kata’ gyakorlásával tudjuk megérteni a karate szellemét. Éppen ezért ha megváltoztatjuk vagy egyszerűsítjük a ‘kata’-t versenyzés céljából, akkor elveszíthetjük a karate igazi értelmét és szellemét!

Karatéban nincs első támadás. Minden ‘kata’ védekezéssel kezdődik, mely szemlélteti ezt a szellemet. Nemcsak hogy nincs első támadás, de a legjobb védekezés elkerülni a küzdelmet teljesen. Ezért mondják, hogy a karate a bölcs emberek harcművészete.

Majdnem az összes Okinawa Goju Ryu ‘kata’-t Higashionna Kanryo Sensei ( Goju Ryu alapítója, Chojun Miyagi Sensei mestere) hagyta az utókorra. Higashionna Sensei sok éven keresztül tanult és gyakorolt Ryu Ryuko kínai mester irányítása alatt a kínai Fukien tartományban. A következő ‘kata’-kat Higashionna Sensei Ryu Ryuko mestertől tanulta: ‘Sanchin’, ‘Saifa’, ‘Seinchin’, ‘Shisochin’, ‘Sanseiru’, ‘Seipai’, ‘Kururunfa’, ‘Seisan’, and ‘Suparinpei’. Ezen ‘kata’-k eredeti létrehozója ismeretlen.

Sok ‘kata’ neve egy kínai szám, amely egy bizonyos buddhista fogalmat szimbolizál. Például a “Suparinpei” (a 108-as szám kínaiul) különleges jelentőséggel bír a buddhizmusban. Hisznek abban hogy ha egy ember 108 gonosz szenvedéllyel rendelkezik és egy buddhista templomban az év utolsó napján (december 31-én) éjfélkor 108-szor megkongat egy harangot, az elűzi azokat. A 108-as számot a ‘Suparinpei’-ben 36x3 –a számolják.. A 36-os szám jelképrendszerére a “Sanseru” ad magyarázatot. A 3-as szám szimbolizálja a múltat, jelent és a jövőt.

A ‘bunkai’ a ‘kata’ alkalmazása. Gyakorlásához két ember szükséges. Egyikük a támadó, másikuk a védekező, aki a ‘kata’ technikáit használja önmaga védelmére.

Fukyu Kata 普及型

Taikyoku Kata 体極

“Taikyoku” szó szerint “első kurzus”-t jelent. Jelentése a ‘Karate do Kyohan’ fordítója szerint: "... egy filozófiai kifejezés makrokozmoszban, Menny és Föld (energia és anyag) megkülönböztetése, az üresség zürzavara”. Gichin Funakoshi Sensei, a Shotokan Karate-do stílus megalapítója hozta létre az eredeti “Taikyoku” ‘kata’-kat. A Goju-Ryu verziók a Goju stílus bizonyos szempontjai szerint lettek igazítva, lásd ‘Shiko Dachi’ és ‘Sanchin Dachi’. Minden ‘kata’ követi az alap "H"-mintát. Alkotója: Kaiso Gogen Yamaguchi

Gekisai Kata 撃碎

“Gekisai” szó szerinti jelentése “elpusztítani”, "Dai Ichi (Ni)" jelentése “első (második)”. Ezeket a ‘kata’-kat az Okinawa Goju Ryu alapítója, Miyagi Chojun Sensei alkotta. Tartalmazzák az alap technikákat, melyek elősegítik – megkönnyítik a későbbi nehezebb technikák megtanulását a klasszikus ‘kata’-kban, kezdve a ‘Saifa’-tól. Alkotója: Kensei Miyagi Chojun

Kihon Kata 基本型

Sanchin 三戰

“Sanchin” jelentése "3 csata".Ez nem utal valóságos fizikai csatára, de a test, a lélek és a szellem használatának belső csatája. Ez klasszikusan “Go” (kemény) ‘kata’, magába foglal folyamatos izomfeszülést az egész testben valamint kemény "ibuki" légzést. Jellemzője hangos, összpontosított és intenzív légzés valamint “Sanchin”-állás, mely a Goju-Ryu jellemzője. Alkotója: Kanryo Higaonna Sensei

Tensho 転掌

Jelentése “folyó - áramló kezek”. Kemény, dinamikus feszítések “ibuki” légzéssel (“Go”) és lágy, áramló mozgások (“Ju”) kombinációja, míg az erő a “Hara”-ból jön. Ez a ‘kata’ nagyon jellemző a Goju-Ryu stílusra és gyökerei a kínai lágy-‘Sanchin’ verzióban találhatók. Alkotója: Kensei Miyagi Chojun.

Kaishu Kata 開手型

Saifa 碎破

Szószerinti jelentése “szétszakít és pusztít/zúz”. Ez az első klasszikus Goju-Ryu ‘kata’. Klasszikus abban az értelemben hogy Ryu Ryuko kínai mestertől ered, Higaonna Kanryo Sensei közvetítésével. Eredete valószínű a kínai Fehér Daru kung-fu stílusban található. Alkotója: Ryu Ryuko

Seinchin 制引戰

Valószínű jelentése: “csendes menetelés messzire”. Nagyon régi kínai ‘kata’, mely gyökere valószínűleg a Hsing-I harcművészetben található. Ez a ‘kata’ csak kéztechnikákat tartalmaz eltérően más ‘kata”-kal szemben. A ‘kata’-k “Tigris”-sorozatához tartozik. Alkotója: Ryu Ryuko.

Sanseiru 三十六手

Kínai írásjelekkel írva a 36-os szám. Szimbolikusan 6x6 formulából van számítva. Az első 6-os szám jelentése: “látás”, “hallás”, “szaglás”, “ízlelés”, “test” és “szellem”. A második 6-os szám jelentése: “színek”, “hang”, “szag”, “íz”, “éríntés” és “igazság”. Alkotója: Ryu Ryuko

Seipai 十八手

Kínai írásjelekkel írva a 18-as szám. A 6x3 formulából van számítva.. A 6-os szám ugyanaz mint a “Sanseiru” második 6-os száma: “színek”, “hang”, “szag”, “íz”, “éríntés” és “igazság”.. A 3-as szám jelentése: “jó”, “rossz” és “béke”. Ez a ‘kata’ igazán szemlélteti az Okinawa Goju-Ryu valódi szellemét: keveréke a lágy körkörös technikáknak (a “ju”-alapelv) és a kemény technikáknak (a “go”-alapelv). Yagi Meitoku gyakran mondta ez a daru-technikákon alapul, mely látható támaszkodó állásokon, korbácsolás szerű ütéseken és a kitérő lábmunkán. Alkotója: Ryu Ryuko.

Shisochin 四向戰

Szószerinti jelentése: “küzdelem négy irányban”. Egyik oka, hogy erre a ‘kata’-ra jellemző a technikák kombinációjának végrehajtása négy irányba. Ez is kínai eredetű, Kanryo Higaonna Sensei Ryu Ryuko kínai mestertől tanulta. Azt mondják hogy egyike volt Kensei Chojun Miyagi kedvenc ‘kata’-inak kései éveiben, és jól illett az ő testalkatához. Alkotója: Ryu Ryuko.

Seisan 十三手

Szószerinti jelentése: “13 kéz”. Tartalmaz 8 védekező és 5 támadó technikát, irányváltásokkal. A 13-as szám kiemelt szám és a jószerencse és a jólét kifejezője. Tradicionális Goju-Ryu ‘kata’, visszatér olyan technikákhoz, melyek magába foglalják az ellenfél megragadását és irányítását, amíg a test gyenge pontját megütik. Ez a ‘kata’ ezen alapelvre tökéletes példa. Kihangsúlyozza a közelharcot, rövid ütéseket és alacsony rúgástechnikákat használva az ellenfél védekezésének áttörésére. “Seisan” egy különösen fontos ‘kata’ a Goju-Ryu –ban és sok-sok órát kell gyakorolni a megfelelő elsajátításához. Alkotója: Ryu Ryuko.

Kururunfa 久留頓破

Jelentése: “örök békesség”. Ez a ‘kata’ is kínai mestertől, Ryu Ryuko kínai mestertől ered, de eredeti alkotója ismeretlen. “Kururunfa” nyitott kezes technikák széles választékát tartalmazza, különösen kéz/csípő koordinációs technikákat. Mint a “Seisan”-ban, a “Kururunfa”-ban lágy mozdulatokat kemény mozdulatok követnek, a “Kururunfa”-ban nagyon kifejezett a “go” és “ju” közötti különbség, a lassú mozgásokat követő szünet utáni elsöprő robbanó mozgások egymás utáni ciklikus ismétlődése. Alkotója: Ryu Ryuko.

Suparinpei 壱百零八手

(Pechurin), Szószerinti jelentése: 108-as szám (3x36=108). Ez a ‘kata’ különleges jelentéssel rendelkezik a buddhizmusban. Úgy hiszik ha egy ember 108 gonosz szenvedése van és ha egy buddhista templomban December 31-énéjfélkor 108-szor meghúzza a harangot, azok a szellemek eltávoznak. A 108-as a 3x36-ból számítják. A 36-os szám szimbolikája megegyezik a “Sanseiru” –ban leírtakkal (“látás”, “hallás”, “szaglás”, “ízlelés”, “test” és “szellem”; “színek”, “hang”, “szag”, “íz”, “éríntés” és “igazság”). A “Suparinpei” Goju-Ryu' leghosszabb ‘kata’-ja. Nagyon sok technikát használ, fontos a légzés-kontroll és a legnagyobb számban tartalmaz alkalmazásokat és értelmezéseket. Azt mondják a “Suparinpei” alapos ismerete egyenlő a Goju-Ryu rendszerének alapos ismeretével. Alkotója: Ryu Ryuko.

Tokutei Kata 持定 型

Genkaku 玄鶴

“Gen” jelentése "mély, alapos, sötét, fekete, misztikus, ismeretlen" ; “Kaku” jelentése "daru" így a “Gen-kaku”-t úgy fordíthatjuk, mint “Misztikus Daru” vagy “Fekete Daru”. Alkotója: Goshi Yamaguchi.

Chikaku 地鶴

“Chi” jelentése "föld" és “Kaku” jelentése "daru" így a “Chi-kaku” úgy fordíthatjuk “Daru a Földön”. Alkotója: Goshi Yamaguchi.

Kouryu 天龍

“Kou” jelentése "sárga" és “Ryu” jelentése "sárkány" így a “Kou-ryu’-t úgy fordíthatjuk, mint “Sárga Sárkány”. Alkotója: Goshi Yamaguchi.

Tenryu 黃龍

“Ten” jelentése "égi, mennyei, isteni" és “Ryu” jelentése "sárkány" így a ”Ten-ryu”-t úgy fordíthatjuk, mint “Mennyei Sárkány”, “Isteni Sárkány vagy “Sárkány az Égből”. Alkotója: Goshi Yamaguchi.