Feketeöveseink


Rebicek Gerd
Renshi Shihan, 7 dan

Szabó János
Renshi Shihan, 6 dan

Kovács Margó
Shidoin, 3 dan

Horváth István
Shidoin, 3 dan

Szabó Tünde
Shidoin, 3.dan

Szathmáry Renáta
Shidoin, 3.dan

Molnár Dániel
Shidoin, 3.dan

Koltai Zsuzsa
Jun-shidoin, 2 dan

Halmos Bálint
Jun-shidoin, 2.dan

Marosi Ákos
Jun-shidoin, 2.dan

Barhács Sándor
Jun-shidoin, 2.dan

Rácz Zoltán
Jun-shidoin, 2.dan

Szabó Adrienn
Jun-shidoin, 2.dan

Hesp Róbert
Jun-shidoin, 2.dan

Lekl Zsolt
Jun-shidoin, 2.dan

Varga Fruzsina
Jun-shidoin, 2.dan

Vajda Lilien
Jun-shidoin, 2.dan

Szabó Levente
Jun-shidoin, 2.dan

Krammer Krisztián
Jun-shidoin, 2.dan

Balázs Róbert
Jun-shidoin, 2.dan

Györök Gyula
Jun-shidoin, 2.dan

dr Miheller Pál
Jun-shidoin, 2.dan

Kollár Csaba
Sempai, 1.dan

Molina Csaba
Sempai, 1.dan

Ollé Egon
Sempai, 1.dan

Kun Judit
Sempai, 1.dan

Papp Imre
Sempai, 1.dan

Békeffy Gábor
Sempai, 1.dan

Götz Andrea
Sempai, 1.dan

Kotroczó István
Sempai, 1.dan

Rebicek Zsófia
Sempai, 1.dan

Kozári Melinda
Sempai, 1.dan

Búzási Attila
Sempai, 1.dan

Hoffmann Gábor
Sempai, 1.dan

Varga Szilvia
Sempai, 1.dan

Wojuteczky Tamás
Sempai, 1.dan

Soós Zoltán
Sempai, 1.dan

Csák Klaudia
Sempai, 1.dan

Horváth Norbert
Sempai, 1.dan

Németh Edina
Sempai, 1.dan

Szabó János
Sempai, 1.dan

Papek Péter
Sempai, 1.dan

Rovó Richárd
Sempai, 1.dan

Papp Angéla
Sempai, 1.dan

Sánta Kinga
Sempai, 1.dan

Sánta Péter
Sempai, 1.dan

Láng Zsófia
Sempai, 1.dan

Humpók Dávid
Sempai, 1.dan

Kozák Balázs
Sempai, 1.dan

Csóka Balázs
Sempai, 1.dan

Humpók Tünde
Sempai, 1.dan

Bárányi György
Sempai, 1.dan

Kutas Béla
Sempai, 1.dan

Zalay Zsombor
Sempai, 1.dan

Hoang Tran Quang Hien
Sempai, 1.dan

Sárközi Miklós
Sempai, 1.dan

Pap Dorottya
Sempai, 1.dan

Rónai Lili
Sempai, 1.dan

Okoye George
Sempai, 1.dan

Csóka Barnabás
Sempai, 1.dan

Palatinusz Masaki
Sempai, 1.dan

Csábi Nándor
Sempai, 1.dan

Németh Ábel
Sempai, 1.dan

Dobrádi Virág
Sempai, 1.dan

Miheller András
Sempai, 1.dan