Title (Shugo)
Cím

Meaning
Jelentés

Credential and Rank
Okmány és Rang


Kensei


Sacred Fist
Szent "Ököl"


No Credential, it's Title in reference of Chojun Miyagi
Nincs okmány, Chojun Miyagi Sensei címe


Kancho


Master of the Dojo
Dojo mestere


Owner of the Dojo, a title not of rank
Dojo tulajdonosa, egy cím, nem rang


Kancho

Highest Instructor of specific Ryu-Ha or Kai Ha
Szövetség legmagasabb szintű vezető-oktatója


Title
Cím


Kaicho


Regional Head / Director
Régióvezető / igazgató


Also Branch/Regional Rep per association
Szövetség régiós képviselője


Kaiso


Founder / Senior Advisor
Alapító / Rangidős tanácsadó


Title
Cím


O’Sensei and Dai Sensei

Greatest Teachers, Highly regarded or respected teacher
Legnagyobb oktató, legjobban elismert vagy tisztelt oktató

Title in honorable reference. Title is spoken mostly by students in honorable reference.
Tiszteletreméltó cím, leginkább beszédben használják


Soke


Founder of a System
Egy rendszer alapítója


10th Dan, Red Belt
10.dan, vörös öv


Saiko Shihan


Head Shihan
Vezető Shihan


Hanshi, 8th to 10th Dan, Red Belt, Title
Hanshi, 8-tól 10-ig Dan, vörös öv, cím


Hanshi

Senior Master, Model Instructor, to be modeled after
Rangidős mester, mintaoktató

Shihan License, Separate from that of Rank alone. Of being 8th-9th-10th Dan, Red facing out-Black facing in. / Shihan licensz, elkülönítve a rangtól. 8.-9.-10. Dan, kívül vörös, belül fekete öv


Kyoshi

Master, Teaching instructor (teacher of teachers)
Mester, Tanárok tanára

Shihan License Certification, Separate from that of Rank alone. Of being 6th-7th Dan, Red stripe above White stripe facing out - Black facing in - Belt / Shihan licensz, elkülönítve a rangtól. Kívül vörös-fehér, belül fekete öv


Renshi

Senior Expert, Professional, Training instructor
Rangidős szakértő, profi, kiképző oktató

Shihan License Certification, Separate from that of Rank alone. Of being  5th-6th Dan, White stripe above Red stripe facing out-Black facing in- Belt / Shihan licensz, elkülönítve a rangtól. 5.-6. Dan. Kívül fehér-vörös, belül fekete öv.


Shihan

vagy SenseiExpert
Szakértő

4th Dan and higher if designated by the qualification by virtue of endorsement by the (A) Association of Chief Instructors or (B) Administration Head of a World wide Association. / 4. és magasabb Dan fokozatú, ha képzettsége alapján kiválasztották, 'Association of Chief Instructors' vagy 'Administration Head of a Worldwide Association' hozzájárulásával.Jokyo


Advanced Grade
Haladó fokozat

Yon (4th) Dan Sensei, on foreign assignment, Advanced Learning Stage
4. Dan-os Sensei, külföldi besorolás; haladó tudásszintSensei


Teacher
Tanár

San Dan and higher, Black Belt, Title is by award and certification or letter, not by rank alone.
3. és magasabb fokozatúak, cím, amelyet odaítélnekShidoin


Teacher
Tanár

San Dan Sensei, on assignment via Hombu Dojo under the direction of a Chief Instructor
3. Dan-os Sensei, kinevzés Hombu Dojo-ból Chief Instructor irányításával

Kyoren

Practitioner
Gyakorló

San Dan, not of/or becoming Sensei
3. Dan-os SenseiTesshi


Jr. Teacher, Secretary to a Senior Instructor
Ifjú tanár, Rangidős oktató titkára


Denotes Jr. Teacher / Head of a minor branch Dojo, Ni Dan and San Dan only
Kisebb Dojo vezetője, csak 2. vagy 3. Dan-osSempai

Senior Student and/or Teachers Assistan
Rangidős tanítvány és/vagy tanársegéd


Sho, Ni and San Dan, Black Belt, Those senior to yourself
1.-2.-3. Dan-os, azoknak akik idősebbek nála

Hokai

Students below Dan Level
tanítványok Dan fokozat alatt

Mudansha, 9th to 1st Kyu
9. és 1. kyu között

Uchi Deshi

Personal Student
Személyes tanítvány

 

Deshi

Student
Tanítvány

 

Chukyu

Post Secondary Grade
Második fokozat utáni

Intermediate Level Learning Grade
Középhaladó tudásszint


Yudansha

Regarding a group of - Shodan and higher
1. Dan és magasabb fokozatúak csoportja


Black belt holders
Fekete övet viselők


Shokyu


Secondary Grade
Második fokozat

Secondary Level Learning Grade, As in Shodan, of advanced Kyu grading.
Második tudásszint, mint az 1. Dan, haladó kyu fokozat

Mudansha

1st Kyu to 10th Kyu
Kyu fokozatuak

Non Black Belt Holder
Nem fekete övesek

Nyumona

 

Entry Level Learning Grade
Belépő tudásszint

Mukyu

10th Kyu
10. kyu-s

Non Rank Holder
Nincs rangja, nem vizsgázott